Ναυτιλία

H Εταιρεία μας ελέγχει σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας. Παράλληλα έχουμε συστήσει ειδικό φορολογικό τμήμα που ασχολείται ιδιαιτέρως με τα θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Η εξειδίκευση της Εταιρείας μας στον τομέα αυτό βοηθά τους πελάτες μας να βελτιώνουν και να αναπτύσσουν τις πρακτικές της οικονομικής διαχείρισης, της σύνταξης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων τους.