Ναυτιλία

H Εταιρεία μας ελέγχει σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας. Η εξειδίκευση των στελεχών της Εταιρείας μας βοηθά τους πελάτες μας να βελτιώνουν και να αναπτύσσουν τις πρακτικές της οικονομικής διαχείρισης, της σύνταξης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων τους.