Δίκτυο

logo_new_gre

 

 

Η Εταιρεία μας είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου DFK International, το οποίο αποτελεί ένα από μεγαλύτερα σε μέγεθος Διεθνή Δίκτυα ανεξαρτήτων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, με δραστηριοποίηση στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών για σχεδόν 50 χρόνια. Συνημμένο το φυλλάδιο DFK EMEA Brochure 2020.

DFK-International-Brochure 11/2020

DFK-EMEA-Brochure-2020

Το Διεθνές δίκτυο της DFK International, εξασφαλίζει την παροχή ομοιόμορφων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, από όλα τα γραφεία της στον κόσμο, ακολουθώντας παρόμοια ελεγκτικά και ποιοτικά πρότυπα.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της DFK ανέρχεται περίπου σε USD 1,3 billion περίπου, ενώ αποτελείται από 220 εταιρείες – μέλη με 419 γραφεία σε 92 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά, το δίκτυο της DFK International απασχολεί περίπου 12,170 εργαζομένους ενώ στην Παγκόσμια κατάταξη των συνεργαζόμενων ελεγκτικών γραφείων (Worldwide Association Ranking), βρίσκεται στην 10η θέση.

Κάθε μέλος της DFK είναι Ανεξάρτητη Νομική Οντότητα στη χώρα την οποία δραστηριοποιείται, με αντίστοιχες υποχρεώσεις να ακολουθεί τις διαδικασίες και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού.

Οι εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα της DFK θεωρούνται ως δίκτυο εταιρειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της IFAC.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ποιότητα των εργασιών μας ελέγχεται σε περιοδική βάση, εκτός από την αρμόδια εποπτική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος (ΕΛΤΕ) και από την DFK International, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ποιοτική προσφορά υπηρεσιών.