Βιομηχανία – Εμπόριο

Στελέχη της Εταιρείας μας έχουν διατελέσει επί σειρά ετών τακτικοί ελεγκτές μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εμπειρία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε το σύνολο της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και να προσθέτουμε αξία στη συνεργασία με τους πελάτες μας.