Τράπεζες, Ασφαλιστικές και Κεφαλαιαγορά

Στελέχη της Εταιρείας μας έχουν εξειδίκευση στον έλεγχο τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων, μιας και έχουν διατελέσει επί σειρά ετών τακτικοί ελεγκτές των επιχειρήσεων αυτών των κλάδων. Η σωρευμένη γνώση του χρηματοοικονομικού κλάδου, μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε, να κατανοήσουμε και να δίνουμε λύσεις στα ιδιαίτερα θέματα των πελατών μας.